یکی عکس برگردون جهانبخش رو گذاشته کنار عکس برگردون کریس رونالدو و نوشته جهانبخش هم مثل رونالدو یه برگردون بی‌نقص زد.