روزنامه های امروز صبح نوشتند:

آیا این خبر مفید بود؟