روزنامه های امروز نوشته اند:

آیا این خبر مفید بود؟