باشگاه خبرنگاران/ نظامیان صهیونیستی به محل کار یک جوان فلسطینی در جنوب «حبرون» حمله کردند.

حجم ویدیو: 690.78K | مدت زمان ویدیو: 00:00:28