خانه ملت/ با پایان یافتن بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان که با لحاظ تغییراتی اساسی در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای نخستین بار مجوز علنی شدن و پخش زنده جلسات کمیسیون‌ها و الزام به انتشار آرای نمایندگان درباره طرح‌ها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و بدون رای و الزامی شدن انتشار گزارش سفر، هزینه ها و نتایج ماموریت کاری نمایندگان مصوب شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۸ بهمن ماه سال ۹۹ با استناد به ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی بررسی شفافیت آرا نمایندگان را مجددا در مدار قانونی بررسی در مجلس قرار دادند و نهایتا کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس آن را مورد بررسی و جزئیات طرح شفافیت آرا را نیز تصویب کرد و این طرح هم اکنون در آستانه ورود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط نمایندگان است. 

از جمله مهم ترین شفافیت‌هایی ‌که این طرح در فرایند قانون‌گذاری و انتشار آرای نمایندگان انجام می‌دهد الزامی شدن انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی و آرای نمایندگان به تفکیک آرائشان است که یکی از مهم ترین گام های نظام جمهوری اسلامی برای شفافیت محسوب می‌شود و تاکنون در سایر قوا سابقه ندارد. 

در ادامه به مهم ترین بخش هایی که این طرح شفافیت آن را الزامی کرده است پرداخته‌ایم:

* الزامی شدن انتشار عمومی مشروح مذاکرات ظرف حداکثر یک ماه.

* الزامی شدن انتشار عمومی برنامه هفتگی مجلس 3 روز قبل از برگزاری جلسات.

* امکان حضور سایر نمایندگان در جلسات هیئت رئیسه.

*الزامی شدن انتشار مشروح مذاکرات هیئت رئیسه برای نمایندگان.

*امکان انتشار آراء هیئت رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع برای نمایندگان.

*الزام به برگزاری علنی جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس.

*الزام به انتشار عمومی دستور کار کمیسیون ها تا 3 روز قبل از تشکیل جلسه.

*الزام به انتشار عمومی مشروح مذاکرات جلسات کمیسیون های تخصصی. 

*ایجاد بستر قانونی پخش زنده مذاکرات جلسات کمیسیون های تخصصی از صداوسیما.

*الزام به انتشار عمومی حاضران و غایبان و آراء مخالف، موافق، ممتنع و بدون رای در جلسات کمیسیون.

* الزام به برگزاری علنی جلسات بررسی طرح ها و لوایحی که وفق اصل 85 قانون اساسی برگزار می شوند.

* الزامی شدن انتشار گزارش سفر، هزینه ها و نتایج ماموریت کاری نمایندگان.

* الزامی شدن انتشار عمومی اسامی غایبان و حاضران.

* الزامی شدن انتشار آرای نمایندگان در صحن علنی به تفکیک مخالف، موافق، ممتنع و رای نداده.