مدیرعامل باشگاه استقلال با آرای اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در شرایطی که طی روزهای گذشته عنوان شد مجتبی عبداللهی به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شده است اما این خبر صحت ندارد چون مدیرعامل باشگاه استقلال با حفظ سمت این مسئولیت را عهده دار شد.

در جلسه شب گذشته هیات مدیره باشگاه استقلال و اعضای مجمع این باشگاه آجورلو با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شد.