ماموریت رئیس جمهور به معاون اول خود برای تدوین سازوکار احیای ماموریت‌های جهاد سازندگی ظرف بیست روز

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس جمهور در جلسه ویژه با گروه‌های جهادی: ضعف اقتصاد روستا از عوامل مهم مهاجرت روستاییان و ایجاد حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها است امروز آباد کردن روستاها به معنای فعال کردن اقتصاد روستا و نیز توجه جدی به اقتصاد مناطق محروم از جمله حاشیه شهرها است و این کار به یک اقدام جهادی نیاز دارد.

ضرورت دارد جریانی با روحیه جهادی برای ایجاد سازندگی و آبادانی در روستاها با هدف فعال کردن اقتصاد روستا ایجاد شود تا با دغدغه‌مندی به حل و فصل بنیادین مشکلات محرومان و روستاییان اقدام کند.

همچنین در این جلسه، رئیس جمهور به معاون اول خود ماموریت داد در قالب کارگروهی سازوکار و ساختارهای احیای ماموریت‌های جهاد سازندگی با محوریت مردم در مدت بیست روز بررسی و تدوین کند.