آخرین خبر/ پول های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف به حدی است که می تواند مشکلات زیادی را حل کند. پول هایی که کشورهای مختلفی همچون انگلیس، کره جنوبی ، آمریکا، عراق و ... به بهانه های مختلف از پس دادن آن طفره می روند. ویدئو را مشاهده نمائید.