پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس پیشین صداوسیما گفت: بنده مسئولیتی در رسانه ملی نخواهم داشت اما اگر رئیس جدید مشورت بخواهد دریغ نخواهم کرد.محمد سرافراز در توییترش نوشت: بنده مسئولیتی در رسانه ملی نخواهم داشت اما اگر رئیس جدید مشورت بخواهد دریغ نخواهم کرد. چگونه میتوان این رسانه را مستقل، مرجع، الگو، چابک، کارآمد، موثر و فسادستیز کرد، تا ناظری فراقوه ای برای نهادهای حاکمیتی و زبان گویای اقشار مردم و نخبگان شود؟ دشوار اما شدنی است.