ایلنا/ سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی از بررسی اتهامات روزنامه فرهیختگان در آخرین جلسه این دادگاه خبر داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد مؤمنی راد در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح آخرین جلسه دادگاه مطبوعات، اظهار کرد: در روز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی افزود: متهم مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.