پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اولین بار در سال 1369 به پیشنهاد بهرام بیضایی برای بازی در فیلم مسافران را رد کرد تا اینکه سال 1370 با فیلم جیب برها به بهشت نمی روند جلوی دوربین رفت

با اینکه فکر نمی کرد این شغل را ادامه دهد اما تجربه بازی در 23 سالگی باعث شد سر از دنیای بازیگری درآورد و در این حرفه ماندگار شود

تلویزیون و شهرت

در سال 1371 با سریال چشمه زندگی وارد تلویزیون شد و همین سال با سریال خاله سارا چهره اش شناخته و با سریال خانه سبز سال 75 به شهرت رسید