رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از ابتدای انقلاب و با گذشت زمان مردم را در همه ی عرصه ها کم کم حذف کردیم. در هر موضوعی که امروز در آن موفقیت کسب شده است رد پای مردم وجود دارد. اشتباه تاکتیکی و راهبردی ما جایگزین کردن مسئولان به جای مردم است.