آنفلوآنزا امسال با سالهای پیش متفاوت است. خانم های باردار حتما واکسن بزنند.