پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیسی در جلسه هیأت دولت: مردم شاید فقر و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند.

 هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند

 تلاش کردم همکارانم را از افراد پاکدست و ضدفساد انتخاب کنم.

 اخذ نظرات و انتقادات صاحب نظران اقتصادی تصمیمات دولت را پخته‌تر می‌کند. /پاد