ناو سالار پاسدار دولابی فرمانده وقت تیپ تکاوران نیروی دریایی سپاه در جزیره فارسی از چگونگی دستگیری و خفت تفنگداران آمریکایی در خلیج‌فارس در دیماه 94 می‌گوید.