پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به اشتباهش در خواندن نماز جمعه اشاره می‌کند. در خاطرات روز ۱۵ آبان سال ۷۷ هاشمی رفسنجانی آمده است:در دانشگاه تهران اقامه جمعه نمودم. خطبه اول را درباره حضرت على (ع) و دوم را در مناسبت‌هاى هفته و فراموش‌ کردم، درباره ۱۳ آبان و فلسطین صحبت کنم. در رکعت اول نمازجمعه یادم آمد؛ متأثر شدم و این حالت باعث شد که سهو مهمى بشود و از قنوت بدون رکوع، یکسره به سجده بروم. با فریاد رکوع آقاى [محمود]مرتضایى‌فر، [وزیر شعار]که معمولاً در رکعت اول مى‌گوید که مأمومین اشتباه نکنند، متوجه شدم و به رکوع برگشتم. نمى‌دانم چه تعداد از نمازگزاران متوجه شدند. تردیدى در حکم این سهو که یک سجده هم انجام شده بود، نمودم. بعد از نماز، با آقاى [محمدعلی]موحدى‌کرمانى که در صف اول بود، صحبت کردم؛ به این نتیجه رسیدیم که سجده سهو کافى است و نیاز به اعاده نماز نیست؛ با توجه به اینکه براى برگشت به رکوع، قیام متصل به رکوع را مراعات کرده بودم.