خاندوزی در توئیتی نوشت: در این نامه از بانک مرکزی خواستیم که بانک ها هرسه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی درمورد انتشار اسامی ابربدهکاران نوشت: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستیم که بطور مستمر فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.

خاندوزی در این توئیت نوشت: در این نامه از بانک مرکزی خواستیم که بانک ها هرسه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند. 

وی افزود: انتشار اسامی ابربدهکاران موجب می شود تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.