مجلس به فیاضی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد نداد

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مجلس به مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش اعتماد نکرد.
رییس جمهور یک هفته فرصت دارد گزینه جدید را معرفی کند.

آرای اخذ شده ۲۶۰

موافق ۱۱۵

مخالف ۱۴۰

ممتنع ۵ رای