برنا | نماینده مجلس یازدهم با اشاره به حوادث آبان 98 و موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: در مساله‌ای که به حوادثی در کشور انجامید مسببین اصلی مسئولینی بودند که در یک اقدام اجرایی مربوط به معیشت مردم برنامه‌ای را رقم زدند و اجرا کننده بودند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

«فریدون عباسی دوانی»، نماینده مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با برنا، در رابطه با لزوم دقت نمایندگان، مسئولین کشور به اظهارات خود از تریبون‌های مختلف گفت: بر اساس فرمایشات حضرت امیر انسان هر حرفی که زد دیگر مالک آن نیست. حتی اگر ضبط صوتی هم در کار نبوده خدا که شنیده است. امروز فضای مجازی وجود دارد و دیگران هم می‌خواهند از حرف‌ها استفاده کنند و باید همه مراقب گفتارشان باشند. دستورات دینی ما در این موضوع بیشتر برای ما ملموس می‌شود باید کم حرف بزنیم و گزیده حرف بزنیم.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: مسئولین، نمایندگان و دلسوزان نظام حتی در شوخی‌ها هم باید مراعات کنند، باید مراقب حرف های خود باشند و با هرچیزی شوخی نکنند. 
 
او با اشاره به حوادث آبان 98 و موضوع افزایش قیمت بنزین افزود: در مساله‌ای که به حوادثی در کشور انجامید مسببین اصلی مسئولینی بودند که در یک اقدام اجرایی مربوط به معیشت مردم برنامه‌ای را رقم زدند و اجرا کننده بودند. اگر قرار است امروز در این کشور کسی محاکمه شود آنهایی متهم هستند که پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و روانی آن تصمیم را پیش بینی نکرده بودند. باید پاسخ جامعه نسبت به این اقدام در نظر گرفته می‌شد. همه ما مسئول جان مردم هستیم نباید کاری کنیم که عده‌ای احساسی شوند و به خیابان بیایند و آنانی که معاند نظام هستند از خواست عمومی مردم سوءاستفاده کنند.

عباسی خاطرنشان کرد: در موضوع بنزین اگر فکر شده عمل می‌شد بدون اجتماعات غیر قانونی مساله را می‌توانستند حل کنند،  در این صورت چنین حوادثی را نداشتیم. چیزی در جامعه عارض شد و ما تبعات آن را می‌بینیم و این تبعات یک تصمیم غلط بود. باید آن حوادث سر لوحه کار مسئولان کشور قرار بگیرد و بدون فکر قبلی اقداماتی اجرایی نشود.

نماینده مجلس یازدهم در پایان گفت: ما مردم خوبی داریم. مردم ما مقاوم بودند و آینده کشور را این سرمایه های اجتماعی رقم می‌زنند. ما تحریم و مشکلات اقتصادی را در پیش داریم و باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم. باید امیدواری در جامعه تقویت شود. اگر کسی ندانسته حرفی زده یا به عبارتی شوخی کرده نباید چنین رفتاری را با جامعه تکرار کند.