واشنگتن و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، کانال‌های دیپلماتیک با ایران را برای مهار و کنترل تنش موجود بررسی و به توافق رسیده اند، که پس از لغو تحریم‌های ایران روابط اقتصادی قوی با تهران داشته باشند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

توافق آمریکا و کشور‌های عربی برای روابط اقتصادی قوی با ایران پس از لغو تحریم‌ها

وزارت خارجه آمریکا:

واشنگتن و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، کانال‌های دیپلماتیک با ایران را برای مهار و کنترل تنش موجود بررسی و به توافق رسیده اند، که پس از لغو تحریم‌های ایران روابط اقتصادی قوی با تهران داشته باشند.

المیادین:

طبق بیانیه مشترک آمریکا و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، ایران جایگزین بهتری برای تنش مستمر دارد و می‌تواند در ایجاد منطقه‌ای امن‌تر سهیم باشد.

براساس این بیانیه، گسترش روابط اقتصادی با ایران پس از لغو تحریم‌ها از آن به نفع منطقه است و از دور هفتم مذاکرات آینده در مورد توافق هسته‌ای در وین استقبال شده است.

منبع :باشگاه خبرنگاران