«قهرمان» فیلم بیچاره و مفلوکی است، آنقدر مفلوک که جایزه را گدایی می‌کند و بی همه چیز است!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نظر مسعود فراستی درباره  فیلم قهرمان اصغر فرهادی

«قهرمان» فیلم بیچاره و مفلوکی است، آنقدر مفلوک که جایزه را گدایی می‌کند و بی همه چیز است!