تصمیم گیری درباره حضور دانش آموزان در مدارس همچنان ادامه دارد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصمیم گیری درباره حضور دانش آموزان در مدارس همچنان ادامه دارد.

دبیر علمی کمیته ملی کرونا: ما نظر کمیته علمی در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را با در نظر گرفتن همه جوانب فردا به ستاد ملی کرونا اعلام خواهیم کرد تا درباره آن تصمیم گیری شود، زیرا به نظر می‌رسد شیوه نامه‌های بهداشتی آن طور که باید در مدارس اجرا نمی‌شود.