دو فرد مسلح به شمشیر پس از پیاده شدن از یک موتورسیکلت در یک پمپ بنزین به کارکنان آن حمله و اقدام به سرقت کردند.