پیش از این دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد نگرفتند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد. قرار است مخبر معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از نوری در مجلس حضور داشته باشد.

پیش از این دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد نگرفتند.

اظهارات وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دفاع از برنامه‌های خود

متاسفانه امروز آموزش و پرورش را به یک مسئله درون سازمانی تقلیل داده‌ایم

آموزش و پرورش را نمی‌توان به حال خود رها کرد

سرکردگان سند ۲۰۳۰ جایی در نظام آموزش و پرورش ندارند

اگر می‌خواهیم آموزش و پرورش به مدرسه تربیت «سلیمانی‌ها» تبدیل شود باید از تفرقه پرهیز کنیم.

باید به تربیت به عنوان مسئله ملی نگاه کنیم.

«تربیت» در نظام جمهوری اسلامی برنامه نیست بلکه هدف است.

قرارگاه جهادی برای رسیدگی به مناطق محروم در وزارتخانه تشکیل خواهد شد.

بسطامی نماینده موافق

 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مرد روزهای خوف و خطر است

آموزش و پرورش و در راس آن معلمان پیش قراولان صیانت از رسالت انبیا و تکمیل خلقت و امانتدار فطرت پاک و ضمیر درونی آنها هستند.

از معلمی می گویم که یار غار نیروهای انقلاب در سختی های نظام بوده است

 رابطه وزیر آموزش و پرورش با مجلس باید دوستانه و برادرانه باشد

زنگنه نماینده موافق

برای این وزارتخانه کسی را می‌خواهیم که با اقتصاد و تعلیم و تربیت آشنا باشد

عضویت وزیر پیشنهادی در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان از مزایای اوست.

موردی داریم که یک عضو صندوق ذخیره فرهنگیان فوت کرده حتی ورثه او هم از این صندوق بهره نبرده است

نوروزی نماینده موافق

آموزش و پرورش وزارتخانه ای است که در تربیت فرزندان جامعه و آینده سازی کشور نقش محوری دارد 

مدیریت آموزش و پرورش با یک میلیون مدیر و معلم و بیش از 15 میلیون دانش آموز باید در اختیار فردی از جنس آموزش و پرورش قرار بگیرد.

امروزه تعداد آموزشگاه های کشور از 50 هزار به 120 هزار ارتقاء یافته و در حال حاضر 3 هزار و 600 مدرسه شبانه روزی، 16 هزار مدرسه نمونه دولتی، 60 هزار مدرسه عشایری و 14 هزار مدرسه شاهد ایجاد شده است.