او میکرون سویه جدید کروناست که اولین بار در کشورهای جنوب آفریقا شناسایی شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

او میکرون سویه جدید کروناست که اولین بار در کشورهای جنوب آفریقا شناسایی شده است. این سویه به این دلیل که بیش از ۳۰ جهش در پروتئین های اسپایک خود دارد نگران کننده ارزیابی شده و سایر ویژگی های آن از جمله میزان سرایت پذیری، خطرناکی و واکسن گریزی اش در دست بررسی است.