اسامی سه ایرانی به فهرست جدید تحریم‌های انگلیس اضافه شد، «علی قناعت کار»، بازپرس دادسرای اوین، «غلامرضا ضیایی» رئیس سابق زندان اوین و «علی رضوانی»، خبرنگار صداوسیما در فهرست تحریم‌های انگلیس قرار گرفتند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اسامی سه ایرانی به فهرست جدید تحریم‌های انگلیس اضافه شد، «علی قناعت کار»، بازپرس دادسرای اوین، «غلامرضا ضیایی» رئیس سابق زندان اوین و  «علی رضوانی»، خبرنگار صداوسیما در فهرست تحریم‌های انگلیس قرار گرفتند.