یک تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر برجام احیا و تحریم‌ها رفع شود، می‌توان امیدوار بود که شرایط پیش‌بینی‌شده در بودجه 1401 محقق شود اما اگر نشود، حتما تحقق این بودجه بدون برجام میسر نیست.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: بودجه سال 1401 به مجلس ارائه شد تا نمایندگان در روزهای آتی بر مهم‌ترین سند مالی کشور کار کنند. اما آیا می‌توان به لایجه بودجه سال آینده امیدوار بود؟

 

هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره ابعاد بودجه سال آتی به «مثلث‌آنلاین» گفت: «بودجه را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ بودجه بانک‌ها و مؤسسات وابسته بیش از 42درصد رشد داشته است و در بخش شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی رشد انبساطی داشته است. از طرفی بودجه سال جاری دو سقفی بود به این معنی که گفته بودند اگر همه امور پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شد، نیمه دوم سال بودجه افزایش می‌یابد. حالا لایحه بودجه رشد قابل توجهی داشته است اما اگر آن را نسبت به کل بودجه سال جاری در نظر بگریم، رشد هفت درصدی داشته است؛ بنابراین بودجه منابع عمومی انقباضی است اما اگر نسبت به سقف اول در نظر بگیریم، انقباضی نیست».

او ادامه داد: «نکته کلیدی اما این است که بودجه عمرانی 1401 نسبت به بودجه عمومی کشور سهمش حدود 18 درصد است. به عبارت دیگر 82درصد از منابع عمومی صرف هزینه‌های جازی می‌شود و می‌دانیم آنچه باعث پیشرفت کشور می‌شود، در حوزه بودجه عمرانی در نظر گرفته می‌شود».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «مسئله دیگر افزایش شدید مالیات است. دولت اگر می‌خواهد این افزایش مالیات را از همان مردمی بگیرد که تا کنون مالیات می‌داده‌اند، یعنی می‌خواهد فشار سنگینی بر مردم وارد آورد و اگر نمی‌خواهد چنین شود باید برود به سمت مالیات گرفتن از نهادهای معاف از مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی».

حق‌شناس درباره نسبت بودجه سال آینده با رفع تحریم‌ها هم اظهار کرد: «در یک ارزیابی کلی اگر برجام احیا و تحریم‌ها رفع شود، می‌توان امیدوار بود که شرایط پیش‌بینی‌شده در بودجه 1401 محقق شود اما اگر نشود، حتما تحقق این بودجه بدون برجام میسر نیست».

او در پایان در پاسخ به این پرسش که به طور کلی نسبت به بودجه سال آینده خوش‌بین هستید یا خیر، گفت: «من خوش‌بینم زیرا به احیای برجام خوش‌بینم. بخش مهمی از بودجه 1401 مبتنی بر واردات است و این موضوع کاملا به رفع تحریم‌ها گره خورده است».