نصاف نیوز/ محمدحسین رجایی، برادر بزرگ شهید محمدعلی رجایی، امروز جمعه به دلیل کهولت سن در ۹۸ سالگی درگذشت.