فریدون مجلسی به سایت «خبر سراسری» گفت: ما تحریم هستیم و باید سعی کنیم جبران شود چون به خاطر خطاهای دوران احمدی نژاد شد مجازات شدیم یعنی برجام یک مجازات است چون این تصور ایجاد شده بود که ما می‌خواهیم بمب هسته‌ای بسازیم تا اسرائیل را نابود کنیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش مثلث‌آنلاین، به نقل از سایت خبر سراسری، فریدون مجلسی، دیپلمات بازنشسته، درباره موقعیت فعلی ایران در مذاکرات وین ‌گفت: «جوابی که می‌توانم بدهم در ابهام مطلق است چون اعتمادی به گفته هایی که در ایران بیان می شود با آن چه که در آن جا می گذرد را ندارم که با هم یکسان باشند. در ایران صحبت از این می شود که همه تحریم‌ها در تمامی ادوار باید لغو شود و پول‌های ما آزاد شود و به ما تعهد دهند که در آینده تحت هیچ عنوان و شرایط دیگری تحریم‌ها تکرار نشود که در مورد جمله آخر اصلا مانع کامل هرگونه توافقی است برای اینکه اولا ما تحریم هستیم و باید سعی کنیم جبران شود چون به خاطر خطاهای دوران احمدی نژاد شد مجازات شدیم یعنی برجام یک مجازات است چون این تصور ایجاد شده بود که ما می‌خواهیم بمب هسته‌ای بسازیم تا اسرائیل را نابود کنیم».

او درباره مواضع اعراب نسبت به ایران و مداخلات آنان در برجام افزود: «برخی کشورهای عربی نیز دشمنی‌شان با ما بر سر همین است آنها که طرفدار تجاوزات اسراییل هستند به دکترین ملک عبدالله تن داده اند دکترین ملک عبدالله که بر اساس قطع نامه 242شورای امنیت سازمان ملل متحد که الزام آور است باور دارد اسراییل باید به مرز های سال 67برگردد و باید فلسطین به پایتختی قدس تشکیل شود و غرامت زیان هایی که دیده اند به آن ها پرداخت شود عرب ها چون راه قدرت و  توسعه و پیشرفت را در سایه توسعه اقتصادی می یابند جهاد دائم بر علیه اسراییل را مخل شرایط اقتصادی خود تشخیص دادند و ترس این را دارند که از طریق ایران دچار یک جنگ شوند و به همین خاطر با سیاست ها ایران مخالف اند. حالا ایران در مزاکرات می گوید ما غنی سازی را کاهش می دهیم، شما تحریم ها را لغو کنید بعد ما هر کاری خواستیم انجام می دهیم فرض کنید طرف مقابل نیز این قرارداد را امضا کند اما با یک عملیات که بوی جنگ بدهد تمام این قرارداد ها باطل می شود. در سیاست باید کوشش بشود که حقوق بر ارتباطات حاکم باشد اما وقتی اصول حقوقی شکسته می شود و مصونیت سفارت خانه ها شکسته می شود و تهدید هایی صورت می گیرد و اقداماتی که صلح و امنیت را بر هم می زند انجام می شود بنابراین پایداری حقوقی توسط کسانیکه این کار ها را می کنند سست می شود و به همین دلیل سخنانی که به فارسی برای ما پخش می شود برای مصرف داخلی است و یا حقیقت دارد اگر حقیقت دارد که هیچگونه توافقی انجام نخواهد شد».

مجلسی در پایان نسبت به رفتار روس ها در مذاکرات و نقش تاریخی تضاد های آن ها با ایران به «خبر سراسری» گفت: «من نمی‌دانم که حکومت کنونی به صورت پنهان و آشکار تا چه اندازه خود را درگیر رابطه با روسیه کرده است اما از زمان جنگ1808 که به گلستان و ترکمنچای کشید،‌ اینها که شکست‌هایی را از آغامحمدخان چشیده بودند بعد از آن احساس اربابی نسبت به ایران دارند و همیشه نسبت به کشور ما طمع ارضی داشته اند. ما از امپریالیسم روس سفید و امپریالیسم روس سرخ زیان دیده ایم و بعد ها بر سر نیرو های اتمی سی ساله ای که روس ها آن را جاگذاشته اند را تجربه کردیم و حالا باز بخواهیم خود را به آن ها متکی کنیم دشوار است ما باید با روسیه روابط اقتصادی زیاد تری داشته باشیم چون همسایه آبی و بزرگ ماست اما نه اینکه بخواهیم زبان آن ها شویم و یک دیپلمات درجه دو با لحن تمسخر به او اهانت کند. این ناشی از همان رفتار از بالا به پایین روس ها نسبت به ایران است. روس ها باید حدود خود را بدانند، کشوری هستند با دو برابر جمعیت ایران،‌کشوری هستند با بزرگترین امکانات توسعه اقتصادی و صنعتی که در اثر بی لیاقتی سیاست مدارانشان در درجه کشور های نیمه ضعیف قرار گرفته اند. آن ها بهتر از به فکر خودشان باشند».