مهدی آیتی از فعالان اصلاح طلب صریحا از پایان کارکرد خاتمی سخن گفته و از او خواسته اعلام بازنشستگی کند و کتاب خاطرات سیاسی خود را بنویسد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بخش هایی از اظهارات آیتی را در ادامه خواهید خواند:

*آقای خاتمی حوزه نفوذ دارد و لیدر جریان اصلاحات است و چون این جریان با چنین نامی از سال 76 با شروع ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد صد درصد ایشان لیدر اصلاحات است و همه نیز ایشان را به عنوان اصلاح طلبان می شناسند. اما بار‌ها ایشان اعلام کرده اند که رهبر اصلاح طلبان نیستند در اینجا باید از آقای خاتمی پرسید که اگر رهبر اصلاح طلبان نیستید پس چرا بیانیه می دهید و برای احزاب و شخصیت ها نامه می نویسید و در کنگره احزاب اصلاح طلب سخنرانی می کنید. چرا جلسات موسسه باران را دارید؟

*تمام احزاب و شخصیت های سیاسی تاریخ مصرف دارند؛ یک تولد و یک غروب و پایان دارند. آقای خاتمی نیز مثل دیگر سیاست مداران دنیا هستند... اگر کسی فکر کند حزبی چندین سال می‌تواند بماند و رهبری یک جریان را داشته باشد اشتباه است. جوان ها و نسل های جدید به میدان می آیند که پیام ها و اندیشه های نو دارند در نتیجه کسانی که کارکردشان به پایان می رسد بازنشسته سیاسی می شوند. آقای خاتمی باید اعلام بازنشستگی سیاسی کند و بگذارند نخبگان و نسل جدید بیایند و یک حزب بزرگ و فراگیر اصلاح طلب ایجاد کنند.

*بازنشستگان سیاسی نیز باید کتاب خاطرات سیاسی بنویسند در دنیا نیز این مسئله مرسوم است و بزرگان سیاسی فقط خاطره سیاسی می نویسند چون ارزش بالایی در هدایت جامعه دارد و تجربیات خود را در کتابی تقدیم نسل های آینده می کنند. آقای خاتمی بهترین کاری را که می تواند انجام دهد نوشتن خاطرات و اعلام بازنشستگی سیاسی است و به عنوان یک مشاور در کنار جوانان به ایجاد یک حزب بزرگ اصلاح طلب کمک کند. 

*متاسفانه کاری که سیاست مداران ما انجام می دهند این است که فکر می کنند تا لحظه ی مرگ باید در عرصه مدیریتی باشند. در هیچ کجای جهان اینگونه نیست،‌ نلسون ماندلا نیز قبل از اینکه دوره اش تمام شود به کنار رفت اما در کشور ما این مسئله مرسوم نیست.