انفجار شدید در خط لوله نفت کرکوک-جیحان، صادرات نفت عراق به ترکیه را متوقف کرد.