ابوطالبی، سخنان رئیسی که «اقدام و عمل» را مهم تر از «برنامه» دانسته و نسبت به پیامدهای منفی چنین رویکردی برای کشور هشدار داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور سابق نوشت: زمانی که اقدام و عمل ، مهم تر از برنامه باشد کشور به ناکجاآباد می رود؛ دلیل اصلی نیامدن توریست به ایران، تحریمهای ویژه ترامپ و تبعات تحریمی پس از سفر به ایران است، نه صدور رایگان ویزا!

بدون مذاکره مستقیم و برجام ، و بدون اقدام کارشناسانه و منطبق با برنامه ، ایران را تحقیر می کنید!