ویدیویی جدید از وقوع سونامی در بندر دیر استان بوشهر را مشاهده کنید. بر اثر این حادثه که بامداد دیروز رخ داد، دهها قایق آسیب دیده و یا غرق شدند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 ویدیویی جدید از وقوع سونامی در بندر دیر استان بوشهر را مشاهده کنید. بر اثر این حادثه که بامداد دیروز رخ داد، دهها قایق آسیب دیده و یا غرق شدند.