محمد وسام المرتضی، وزیر فرهنگ لبنان با هیأت همراه از پل طبیعت، بوستان اکو، آسمان نمای گنبد مینا در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد دیدن کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد وسام المرتضی، وزیر فرهنگ لبنان با هیأت همراه از پل طبیعت، بوستان اکو، آسمان نمای گنبد مینا در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد دیدن کرد.

 این بازدید با همراهی سید محمد حسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد و تنی چند از مدیران وزارت فرهنگ و  ارشاد جمهوری اسلامی ایران در عصر چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد.