پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

واکنش فرزند شهید سلیمانی به ترور شهید "صیاد خدایی" با جمله معروف امام خمینی(ره) و حاج قاسم.

العالم - ایران

واکنش فرزند شهید سلیمانی به ترور شهید "صیاد خدایی"