نیروهای امنیتی ترکیه در سواحل دریاچه وان جسد یک مرد ایرانی را پیدا کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نیروهای امنیتی ترکیه در سواحل دریاچه وان جسد یک مرد ایرانی را پیدا کردند. 

نیروهای امنیتی ترکیه در استان بیتلیس در سواحل دریاچه وان در شهرستان تاتوان جسد یک مرد را پیدا کردند.این نیروها جسد را از آب بیرون آورده و جهت کالبدشکافی به بیمارستان دولتی تاتوان منتقل کردند.