طبق اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به ۵۰ شهر افزایش پیدا کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

طبق اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به ۵۰ شهر افزایش پیدا کرد.

براساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۴ به ۱۵ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۴ به ۳۵ شهر افزایش یافت.  همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۴۲ به ۲۰۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۸۸ به ۱۹۰ شهر رسید.