گانتس: جهان، ایران هسته‌ای را متوقف کند

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: آیا باید بتوانیم در صورت لزوم عملیات‌های نظامی برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام دهیم؟ بله. آیا ما توانایی‌مان در این رابطه رو تقویت می‌کنیم؟ بله. آیا ما باید به این راه به عنوان آخرین راه متوسل شویم؟ بله و امیدوارم که حمایت آمریکا در این زمینه را نیز داشته باشیم.

منطقه و جهان باید برای توقف ایران هسته‌ای اقدام کنند.

ما به عنوان دولت اسراییل وظیفه‌ای تاریخی داریم که این اتفاق [هسته‌ای شدن ایران] هرگز رخ ندهد./ ایسنا