مشاور تیم مذاکره کننده اعلام کرد: مشکل توافق نهایی در حد چند کلمه است.

مرندی: مشکل توافق نهایی در حد چند کلمه است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد مرندی ، مشاور تیم مذاکره نوشت: روزی مذاکره کننده غربی گفت «کلمات اهمیت دارند». بله، کلمات بسیار عواقب دارند. برای همین ایران خواستار رفع ابهامات باقی مانده در متن است. أمریکا نیز خواستار حفظ ابهامات است، تا بتواند از آنها استفاده کند. مشکل هم در حد چند کلمه است. اگر توافق را می خواهند، ابهامات را رفع کنند.