قیمت انواع گوشت قرمز امروز پنجشنبه ۱۷ شهریور در بازار تغییر چندانی نداشت. راسته گوسفندی کیلویی ۱۶۹ هزار به فروش می‌رسد.

قیمت گوشت کاهش یافت؟ | قیمت گوشت امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت انواع گوشت قرمز امروز پنجشنبه ۱۷ شهریور در بازار تغییر چندانی نداشت. راسته گوسفندی کیلویی ۱۶۹ هزار به فروش می‌رسد.

قیمت گوشت امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد.

راسته با استخوان گوسفندی

۱۶۹,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۷۸,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۶۲,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۱۸۶,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۱۶۷,۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۳۵,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۴۷,۰۰۰

گردن گوساله

۱۳۲,۰۰۰

قلم گوساله

۱۶,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۳۱,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۶۵.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۸۹,۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

۱۵۸.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۴۹,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۱۸۵,۰۰۰