عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همیشه دغدغه رئیس جمهور، مقام معظم رهبری و همه علما مسأله معیشت مردم است؛ چون مسأله مهمی شده و فکر همه مردم درگیر معیشت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولین فکر معیشت مردم باشند
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همیشه دغدغه رئیس جمهور، مقام معظم رهبری و همه علما مسأله معیشت مردم است؛ چون مسأله مهمی شده و فکر همه مردم درگیر معیشت است. 

مولوی نذیر احمد سلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه دغدغه امروز این مجلس «تقویت رهبری» است، گفت: همیشه دغدغه رئیس جمهور، مقام معظم رهبری و همه علما مسأله معیشت مردم  است؛ چون مسأله مهمی شده و فکر همه مردم درگیر معیشت است. هر عالم، روحانی و صاحب مقامی امکان ندارد در خصوص این موضوع صحبت نکند. چون یکی از مسائل مهم مردم است که اگر به آن رسیدگی نشود دشمنان آن را بهانه ای برای جدایی مردم از نظام قرار می دهند، تقریبا همه این دغدغه را دارند و در صحبت های خبرگان و خارج از خبرگان این مسأله مطرح می شود که مسئولین فکر معیشت مردم باشند.

مشروح گفت و گو با مولوی نذیر احمد سلامی را در ادامه می خوانید:

دغدغه امروز اعضای مجلس خبرگان رهبری چیست؟

دغدغه امروز مجلس خبرگان رهبری، تقویت رهبری است. امام از دنیا رفته اند ولی اندیشه ها، افکار و خطوط حیات ایشان را باید ادامه بدهیم و به نسل های آینده منتقل کنیم تا نسل های آینده امام و آرمان های انقلاب را فراموش نکنند و در خاطر داشته باشند.

آیت الله جنتی در سخنرانی اجلاس اخیر خبرگان به بحث «معیشت مردم» تأکید داشتند. با توجه به اینکه رئیس جمهور هم از اعضای مجلس خبرگان هستند، آیا پیشنهادی از سوی اعضای مجلس خبرگان در این اجلاس به ایشان داده شد و یا گزارشی از رئیس جمهور دریافت کردید؟

همیشه دغدغه رئیس جمهور، مقام معظم رهبری و همه علما مسأله معیشت مردم  است؛ چون مسأله مهمی شده و فکر همه مردم درگیر معیشت است. هر عالم، روحانی و صاحب مقامی امکان ندارد در خصوص این موضوع صحبت نکند. چون یکی از مسائل مهم مردم است که اگر به آن رسیدگی نشود دشمنان آن را بهانه ای برای جدایی مردم از نظام قرار می دهند، تقریبا همه این دغدغه را دارند و در صحبت های خبرگان و خارج از خبرگان این مسأله مطرح می شود که مسئولین فکر معیشت مردم باشند.