در جلسه عصر امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۵۶ کشور که ۲۳ طرف آن عضو شورای حکام آژانس بودند بیانیه‌ای علیه ایران صادر کرده و تهران را به عدم همکاری متهم کردند.

نشست شورای حکام آژانس اتمی؛ صدور بیانیه‌ 56 کشور علیه ایران
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در جلسه عصر امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۵۶ کشور که ۲۳ طرف آن عضو شورای حکام آژانس بودند بیانیه‌ای علیه ایران صادر کرده و تهران را به عدم همکاری متهم کردند.

در حال تکمیل...