در بیانیه سمرقند که به تأیید سران سازمان همکاری شانگهای رسید بر ضرورت اجرای کامل و موثر برجام از سوی همه طرف‌ها تأکید شده است.

سازمان همکاری شانگهای خواستار اجرای کامل برجام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در بیانیه سمرقند که به تأیید سران سازمان همکاری شانگهای رسید بر ضرورت اجرای کامل و موثر برجام از سوی همه طرف‌ها تأکید شده است.

در حال تکمیل...