تصاویری از استقبال مردمی از رئیس جمهور در مصلی جامع شهرستان پاکدشت را مشاهده کنید.

تصاویری از استقبال مردمی از رئیس جمهور در مصلی جامع شهرستان پاکدشت
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصاویری از استقبال مردمی از رئیس جمهور در مصلی جامع شهرستان پاکدشت را مشاهده کنید.