یک عضو کمیسیون امنیت ملی با انتشار تصویر حسین شریعتمداری نوشت: نهادهای امنیتی مراقب برخی اظهارات توهین آمیز افراد تندرو و به ظاهر سوپر انقلابی باشند. به دنبال نفوذی ها در بین تندرو ها باشیم نه اصلاح طلبان و منتقدان روشنفکر.

نماینده مجلس: به دنبال نفوذی‌ها در بین «تندروها» باشید
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی با انتشار تصویر حسین شریعتمداری نوشت: نهادهای امنیتی مراقب برخی اظهارات توهین آمیز افراد تندرو و به ظاهر سوپر انقلابی باشند. به دنبال نفوذی ها در بین تندرو ها باشیم نه اصلاح طلبان و منتقدان روشنفکر.

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتشار تصویری از حسین شریعتمداری نوشت: نهادهای امنیتی مراقب برخی اظهارات توهین آمیز افراد تندرو و به ظاهر سوپر انقلابی باشند. این توهین ها همان بنزینی است که موساد و سیا بر قلب آتش گرفته مردم میریزند تا شعله کینه و شورش را در کشور شعله ور کنند به دنبال نفوذی ها در بین تندرو ها باشیم نه اصلاح طلبان و منتقدان روشنفکر.