بیانیه سیاسی سه کشور اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را در این ویدئو مشاهده نمائید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بیانیه سیاسی سه کشور اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را در این ویدئو مشاهده نمائید.