عملیات موشکی سپاه به اقلیم شمال عراق تا خلع سلاح گروهک های تجزیه طلب را مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عملیات موشکی سپاه به اقلیم شمال عراق تا خلع سلاح گروهک های تجزیه طلب را مشاهده کنید.