راهکاری برای آموزش سواد رسانه ای به روایت کاربران فضای مجازی بعد از یک آزمایش ساده برای راستی آزمایی خبرهای رسانه های فارسی زبان معاند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

راهکاری برای آموزش سواد رسانه ای به روایت کاربران فضای مجازی بعد از یک آزمایش ساده برای راستی آزمایی خبرهای رسانه های فارسی زبان معاند.