کارشناس برنامه در مورد تحریک معترضان در ایران از شبکه بی بی سی انتقاد کرد که همان لحظه صحبت هایش را پایان دادند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کارشناس برنامه در مورد تحریک معترضان در ایران از شبکه بی بی سی انتقاد کرد که همان لحظه صحبت هایش را پایان دادند.

پس از اینکه کارشناس برنامه از شبکه‌های مستقر در لندن مانند بی‌بی‌سی فارسی پیرامون تحریک معترضان در ایران انتقاد کرد مجری برنامه ضمن قطع صحبت وی برنامه خود را پایان داد.