محمد فاضلی جامعه شناس در واکنش به مناظره دو اقتصاددان در صدا و سیما نوشت: نشان داد مسائل کشور حل نمی‌شود.

واکنش محمد فاضلی به مناظره دو اقتصاددان در صدا و سیما
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد فاضلی جامعه شناس در واکنش به مناظره دو اقتصاددان در صدا و سیما نوشت: نشان داد مسائل کشور حل نمی‌شود.

فاصلی نوشت: گفت‌وگوی برنامه شیوه بین فرهاد نیلی و حسین درودیان از دو جریان فکری متفاوت اقتصاد و دو گرایش سیاسی متفاوت، یک نقطه مشترک داشت: مسائل کشور حل نمی‌شوند، انباشته می‌شوند؛ مسائلی که روی میز سیاست‌گذار است، مسائل واقعی و اصلی کشور نیستند؛ و سیاست‌گذار و حکمران کار صوری می‌کند.